Muuda klikid teamisteks

Phishbite on õngitsustestide platvorm, mis muudab töötajate käitumist, et hoida ära võimalikku küberrünnakut.
Trusted by:
EFC
Uus Maa
Fusebox energy

Phishbite testimiseks, harimiseks ja riskide maandamiseks

Phishbite on õngitsususrünnete simuleerimise teenus, mis testib töötajate küberturvalisuse teadlikkust, suurendab töötajate teadmisi ja annab tööandjale tagasisidet.

Pidev testimine

Phishbite saadab regulaarselt AI abiga loodud isikupärastatud õngitsus simulatsioonide kirju. Me arvestame ettevõtte ja töötaja profiili ning kohalikku kultuurilist konteksti, just nagu ründajad seda teevad.

Koolitame, kui vaja

Eksimisel kuvatakse töötajale juhised, kuidas tulevikus analoogseid pettusekatseid ära tunda, vähendades ettevõtte riski langeda küberrünnakute ohvriks.

Loome läbipaistvuse

Me pakume iganädalasi ja igakuiseid aruandeid läbi viidud pettuse testide ja nende tulemuste kohta. See võimaldab ettevõttel tuvastada peamisi riske ja neid maandada.

Tõstame turvateadlikkust

Lisaks pettusetestide läbiviimisele jagame regulaarselt valdkonna infot, mis suurendab turvalisusteadlikkust.

Toote omadused

Phishbite pakub terviklahendust õnigtsussimulatsioonide saatmiseks ja töötajate turvateadlikkuse tõstmiseks.

AI-põhisus

Tänapäevased tekstiloome algoritmid koostavad isikustatud andmepüügisimulatsioone, mis on võimalikult realistlikud ja tõhusad.

Lihtne kasutada

Me tagame, et testid toimivad automaatselt, vabastades meie kliente vajadusest neid luua ja hallata.

Järjepidev

Õngitsustestide suurim kasu saavutatakse nende pideva tegemise kaudu. Ühekordsed testid ei õpeta ega tõsta töötajate valvsust nii lihtsalt kui pidevad simulatsioonid.

Testide ajakohasus

Uuendame õnigitsussimulatsioone vastavalt levivatele trendidele ja uutele ründemustritele.

Kasutajakesksus

Meie testid pakuvad kasutajale kohest tagasisidet ning seeläbi tõstavad kiiresti töötajate turvateadlikkust.

Küberrünnakud on muutumas üsna sagedasemaks

Õngitsuskirjad kõige levinum küberründe vorm ja tehisintellektil põhinevad tekstigeneraatori algoritmid on muutnud nende läbiviimise palju tõhusamaks.

5000000 petulehte tuvastati üle maailma 2023 aastal

Soodne ja paindlik

Proovi 14 päeva tasuta

Vali töötajate arv
15 1000 2000
Makstes kord kuus Makstes kord aastas
Sinu pakett

Alusta oma meeskonna harimist nüüd liitudes Phishbite platvormiga

Krediitkaarti pole vaja.

Lepingu saad katkestada igal ajal.

Ettevõttest

Meie missioon

Phishbite’i missioon on aidata ettevõtetel ja organisatsioonidel kaitsta end küberrünnakute eest ja seeläbi vähendada riske.

Phishbite on alates 2023 aasta septembrist osalenud Tehnopol Küber kiirendi programmis. Meie platvormi arendatakse Euroopa Küberkompetentsi Keskuse ja selle liikmete toel.

Asutajad

Phishbite’i asutajatel on pikaajalised kogemused küberturbe valdkonnas. Nad on töötanud SK ID Solutionsis, andes oma panuse Smart-ID teenuse loomisesse ning ka laiemalt Eesti, Läti ja Leedu eID infrastruktuuri.

Henrik Uustalo
Henrik Uustalo
Müük ja juriidika
Mikk Mähar
Mikk Mähar
Turve ja tehnoloogia
Urmo Keskel
Urmo Keskel
Toode ja turundus
Küberturvalisus sõltub inimestest, mitte ainult tehnoloogiast.

Alan Paller
SANS Technology Institute’i asutaja

Küberturvalisus on pidev lahing, mitte ühekordne sündmus.

Michael Dell
Dell Technologies’i asutaja, esimees ja tegevjuht

Amatöörid häkivad süsteeme, professionaalid häkkivad inimesi.

Bruce Schneier
Ameerika krüptograaf ja infoturbe ekspert

Maanda oma ettevõtte küberturbe riske Phishbite'iga enne, kui on liiga hilja.

Korduma kippuvad küsimused

Enamlevinud küsimused, mis on seotud õngitsusrünnete ja meie teenusega.

Õngitsusrünne on pettuse vorm, kus kurjategija püüab meelitada ohvrit jagama tundlikku teavet, enda või oma tööandja kohta, esinedes usaldusväärse isiku või organisatsioonina. Enamasti tehakse seda e-posti teel, kuid üha rohkem levivad ka õngitsused tekstisõnumi, kõne või sotsiaalmeedia kaudu.

Ründajad otsivad juurdepääsu konfidentsiaalsetele andmetele ning püüavad saada ligipääsu organisatsiooni infosüsteemidele. Sageli töötaja inimlik eksimus võib teha sellise ründe läbiviimise võimalikuks. Teie organisatsiooni teave ning klientide anmed võivad olla kasulikud identiteedivargustes, pettustes, väljapressimistes või info edasiseks müügiks pimeveebis.

Õngitsussimulatsioonid on harjutused, kus organisatsioonid saadavad oma töötajatele ohutuid, kuid realistlikke õngitsuskirju, et testida nende võimet õngitsuskatseid ära tunda. Need aitavad hinnata ettevõtte küberhügieeni taset ja tõstavad töötajate teadlikkust.

Töötajad on sageli ettevõtte esimene ja viimane kaitsejoon küberrünnete vastu. Teadlikud töötajad suudavad ära tunda ja vältida õngitsemise katseid, kaitstes nii enda kui ka ettevõtte väärtuslikku teavet.